1. Обов'язки Користувача:

1.1. Користувач зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Веб-сайті.

1.2. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, які стали йому доступні на Веб-сайті, за винятком їх особистого використання.

1.3. Користувач зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані власне обладнання і канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Веб-сайту, входити на Веб-сайт під своїм акаунтом одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп'ютера, планшета і т. Д.). Компанія не несе відповідальність за ненадання послуги з доступу до Веб-сайту та / або до окремих сервісів Веб-сайту з причин, не залежних від Компанії.

1.4. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією цього Договору при кожному відвідуванні Сайту до моменту початку користування сервісами Веб-сайту.

1.5. Користувач зобов'язується попередньо, до подачі Заявки, ознайомитися зі способами і умовами оплати за участь в Заході.

1.6. Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення Заходів. У разі, якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Заходів, в тому числі, порядок оплати, Користувач зобов'язується уточнити ці умови, а при неможливості уточнення відмовитися від оформлення Заявки та участі в Заходах.

1.7. Користувач зобов'язується оплатити в повному обсязі самостійно або через третіх осіб вартість участі в Заході. Після оплати у Користувача виникає право брати участь в Заході.

1.8. У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, які вносяться в нього Компанією, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Веб-сайту, проінформувавши про це Компанію. 4.3. Користувач при використанні Веб-сайту не має права:

1.8.1. Розміщувати на Сайті і / або направляти куди-небудь через / за допомогою Веб-сайту (завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, включаючи посилання на неї) будь-які матеріали наступного характеру:

(I) порушують чинне законодавство України, норми міжнародного права або права зарубіжних країн; які містять погрози, наклеп або образу; дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; які носять непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру, насильства, як за участю неповнолітніх, так і без; містять сцени жорстокого поводження з тваринами; містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або до вчинення дій, що становлять загрозу життю та / або здоров'ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров'ю;

(II) порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність і ділову репутацію, права та охоронювані законом інтереси інших осіб, в тому числі права неповнолітніх;

(III) сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;

(IV) містять екстремістські матеріали, що пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

(V) містять інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

(VI) містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок «бінауральних ритмів»), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

(VII) які носять шахрайський характер;

(VIII) інші матеріали, що містять негативну інформацію, здатну завдати шкоди здоров'ю та / або розвитку дітей;

(IX) інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення чинного законодавства України. Будь-які дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують права іншого Користувача, не допускаються.

1.8.2. Завантажувати, відправляти чи іншим чином використовувати Веб-сайт, будь-який матеріал, який підлягає охороні відповідно до законодавства про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання вираженого дозволу власника прав на об'єкт. У цьому випадку обов'язок доведення того, що розміщення на Веб-сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інших права третіх осіб, покладається на Користувача.

1.8.3. Реєструватися від імені або замість іншої особи.

1.8.4. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача.

1.8.5. Спотворювати інформацію про себе.

1.8.6. У будь-якому вигляді, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача.

1.8.7. Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших людей.

1.8.8. Використовувати роботів, «програми-павуки», «програми-скрапери» та інші автоматизовані засоби для доступу до Веб-сайту без письмового дозволу Компанії.

1.8.9. Здійснювати дії, які несуть або можуть нести надмірне або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Веб-сайту, які можуть перешкоджати його правильній роботі.

1.8.10. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати або публічно відтворювати будь-який контент Веб-сайту, програмний код, який є частиною Веб-сайту або послуг, пропонованих на Веб-сайті, без попередньої письмової згоди Компанії і відповідної третьої сторони.

1.8.11. Втручатися (намагатися втрутитися) в роботу Веб-сайту або виконувати будь-які дії на Веб-сайті способами, не передбаченими цим Договором.

1.8.12. Обходити заходи, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Веб-сайту або будь-якої частини Веб-сайту, включаючи пристрої, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Веб-сайту або матеріалу, що міститься в ньому.

1.8.13. Поширювати спам-повідомлення, що містять прохання переслати це повідомлення іншим Користувачам і / або іншу небажану інформацію.

1.8.14. Намагатися втрутитися або поставити під загрозу цілісність Веб-сайту або безпеку, розшифрування будь-яких трансферів з / на сервер, який обслуговує Веб-сайт.

1.8.15. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Веб-сайт або через нього.

1.8.16. Збирати або зберігати особисті дані третіх сторін, включаючи ім'я облікового запису, використовуючи технології або засоби, що відрізняються від тих, які використовуються або можуть використовуватися на Веб-сайті.

1.8.17. Порушувати права третіх сторін.

1.8.18. Видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на цього прав, у тому числі працівникам Компанії, власника Веб-сайту та використовувати інші форми і методи незаконного представництва інших людей в Інтернеті, а також вводити в оману інших користувачів або Компанію.

1.8.19. Інакше порушувати норми чинного законодавства України. 5. Права і обов'язки компанії